سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است
پیشنهاد ویژه
خانه / bezzera
اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 3GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 3GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 3 عدد است وزن دستگاه: 83 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 2GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 2GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 2 عدد است وزن دستگاه: 70 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 1GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

اسپرسو ساز BEZZERA ELLISSE PID 1GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 1 عدد است وزن دستگاه: 50 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA GALATEA 2GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

اسپرسو ساز BEZZERA GALATEA 2GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 2 عدد است وزن دستگاه: 82 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA UNICA 1GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA UNICA 1GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 1 عدد است وزن دستگاه: 19 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA BZ 10

۱۳۹۹/۰۹/۲۰

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA BZ 10


توضیحات محصول تعداد گروپ : 1 عدد است وزن دستگاه: 19 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA BZ 09

۱۳۹۹/۰۹/۲۰

اسپرسو ساز نیمه صنعتی BEZZERA BZ 09


توضیحات محصول تعداد گروپ : 1 عدد است وزن دستگاه: 18 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 1GR

۱۳۹۹/۰۹/۲۰

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 1GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 1 عدد است وزن دستگاه 49 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 3GR

۱۳۹۹/۰۹/۱۹

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 3GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 3 عدد است وزن دستگاه 75 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA ARCADIA 2GR

۱۳۹۹/۰۹/۱۹

اسپرسو ساز BEZZERA ARCADIA 2GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 2 عدد است وزن دستگاه 67 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA C2016 2GR

۱۳۹۹/۰۹/۱۹

اسپرسو ساز BEZZERA C2016 2GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 2 عدد است وزن دستگاه 57 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 2GR

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

اسپرسو ساز BEZZERA B2016 DE 2GR


توضیحات محصول تعداد گروپ : 2 عدد است وزن دستگاه 63 کیلوگرم است این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می باشد ... ادامه مطلب

s

درخواست مشاوره رایگان