سبد خرید شما خلی است
پیشنهاد ویژه
خانه / negin dama
کبابپز نواری 1000 سیخ نگین دما

۱۳۹۹/۰۵/۰۵

کبابپز نواری ۱۰۰۰ سیخ نگین دما


توضیحات محصول ظرفیت پخت 1000 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این... ادامه مطلب

کبابپز نواری 700 سیخ نگین دما

۱۳۹۹/۰۵/۰۱

کبابپز نواری ۷۰۰ سیخ نگین دما


توضیحات محصول ظرفیت پخت 700 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این... ادامه مطلب

کبابپز تابشی 40 سیخ نگین دما

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کبابپز تابشی ۴۰ سیخ نگین دما


توضیحات محصول ظرفیت پخت 40 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

کبابپز تابشی 20 سیخ نگین دما

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کبابپز تابشی ۲۰ سیخ نگین دما


توضیحات محصول ظرفیت پخت 20 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

کبابپز تابشی 30 سیخ نگین دما

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کبابپز تابشی ۳۰ سیخ نگین دما


توضیحات محصول ظرفیت پخت 30 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

سالاماندر 40 سیخ نگین دما گسترش

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سالاماندر ۴۰ سیخ نگین دما گسترش


توضیحات محصول ظرفیت پخت 40 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

سالاماندر 30 سیخ نگین دما گسترش

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سالاماندر ۳۰ سیخ نگین دما گسترش


توضیحات محصول ظرفیت پخت 30 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

سالاماندر 20 سیخ نگین دما گسترش

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سالاماندر ۲۰ سیخ نگین دما گسترش


توضیحات محصول ظرفیت پخت 20 سیخ به صورت همزمان دارای شیر های گازی استاندارد و مرغوب ابعاد این دستگاه... ادامه مطلب

s